Masz pytania? Zadzwoń

24 721 64 06

Partnerzy

Nasze zaufane firmy

W zakresie medycyny pracy od wielu lat współpracujemy ze znanymi sieciami medycznymi oraz przedsiębiorcami na terenie Łęczycy oraz całego województwa Łódzkiego. Chętnie przeprowadzimy badania pracowników Twojej Firmy na dowolne stanowisko.

Przejdź do kontaktu

Specjalistyczne
badania pracownicze

Badania dla pracowników każdego zawodu

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie w ramach godzin pracy: wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań pracowniczych. Na podstawie wydanego orzeczenia lekarskiego możliwe jest dopuszczenie pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków. NZOZ Ulmed Barbara Ulężałka z Łęczycy świadczy tego typu badania dla pracowników wszystkich stanowisk, posiadając do tego celu niezbędny sprzęt medyczny oraz wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów.

Badania na kierowców

PRZEBADAJ SIĘ W NZOZ ULMED I JEDŹ BEZPIECZNIE DO CELU

Badania lekarskie kierowców przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania okresowe kierowców przeprowadza się:

  • do ukończenia 60 lat – co 5 lat,
  • powyżej 60 roku – co 30 miesięcy.

 

Osoby podlegające badaniom lekarskim kandydatów na kierowców i kierowców.

Dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami badaniom podlega:

  1. osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem (na wniosek);
  2. osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem (na wniosek);
  3. osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia (na wniosek);
  4. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (na podstawie skierowania);
  5. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia (na podstawie skierowania);
  6. osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu (na wniosek).

Nasi specjaliści

zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania wizyt

Barbara Ulężałka

medycyna pracy
  • przyjęcia - wtorki: 14:00 - 15:30, czwartki: 14:00 - 15:30
  • kontakt - 696-025-375